فارسی English Flash


S4GM
گريبکس دنده اي بالابر دستي

S4IM -1300
گريبکس دنده اي بالابر دستي

S4IB -1300
سيت تراش مدل صادراتي

ابزار آلات


دستگاه سيت تراش ساخت کارخانه ماشين سازي کراقلي به منظور انجام چهار عمل اصلي در مورد بازسازي سر سيلندر در کارگاههاي ميل لنگ تراشي طراحي و ساخته شده است که شامل موارد زير ميباشد:
الف ) تراش جاي سيت توسط قلم بند تک تيغي
ب ) تراش جاي سيت توسط قلم بند دو تيغي
ج ) تراش و آببندي زواياي مخصوص نشيمنگاه سوپاپ توسط قلم بند سه زاويه
د ) تراش جاي گيت توسط مته و برقو

 


الف ) قلم بند تك تيغي
با اين ابزار شما قادر خواهيد بود در كوتاهترين زمان جاي سيت رابا قطردلخواه تراش بدهيد.اين ابزار جهت سيتهاي از قبل تراش خورده و يا غير استاندارد قابل استفاده مي باشد .


ب) قلم بند دو تيغي
با اين ابزار شما قادر خواهيد بود در كوتاهترين زمان ، جاي سيت را نسبت به محور ( گيت ) تراش دهيد . اندازههاي دوتيغي از قطر27 الي55mm،جهت سيتهاي استاندارد كه در جدول 6 آمده است توليد مي شود . شايان ذكر است تلرانس قطر سيت و محل تراشيده شده توسط دوتيغي ، رعايت شده است .
ج) قلم بند سه زاويه
طراحي اين ابزار بگونه اي است كه مي تواند توسط الماس مخصوصي كه به آن بسته مي شود ، از نشمينگاه سيت نسبت به زاويه سوپاپ براد ه برداري نموده و سوپاپ را در محل خود نسبت به (گيت) آب بندي نمايد .
اين كار با اندازه برداري بوسيله ملخ تنظيم از زاويه سوپاپ و انتقال اندازه بر روي الماس سه زاويه صورت مي گيرد .
از مزاياي اين روش مي توان به سرعت انجام كار ، دقت بالا و عدم نياز به (گرم) اشاره نمود .

د) از جمله كارهاي قابل اجراء با دستگاه سيت تراش
عمليات مته كاري ، برقو ، قلاويز در محلهاي جاي آب سرسيلندر و جاي گيت و قطعات متفرقه مي باشد .
همچنين اين دستگاه مي تواند باحركت روان ميز اونيورسال و نصب فيكسچرهاي مخصوص ، عمليات سوراخكاري جهت توليد قطعات متفرقه را نيز انجام دهد .

 


ه) تستر واكيوم
اين دستگاه جهت تست آب بندي زواياي سوپاپ روينشمينگاه سيت بكار مي رود و دقت براده برداري قلم الماس سه زاويه را نشان مي دهد .

 


و) ابزار تيز كن
اين دستگاه جهت تيز كردن قلم الماس سه زاويه ، الماس هاي دو تيغي طراحي شده است . استفاده بموقع از دستگاه باعث طولاني شدن عمر مفيد ابزار و دقت براده برداري آنها مي شود .